A 7. Szabad Képzőművészeti Biennálen Kovács Csonga Anikó  elnyerte  a Szlovák Művészeti Unió díját.
A trencséni várban megrendezett  kiállítás  2018. október 18. és november 14. között tekinthető meg.
VII. Bienále voľného výtvarného umenia
Tlačová správa
Organizátor: Slovenská výtvarná únia
Spoluorganizátor: Trenčianske múzeum, Trenčín
Miesto konania: Kasáreň Trenčianskeho hradu, Trenčín (19.10.-14. 11. 2018)
Galéria UMELKA Dostojevského rad 2, Bratislava (20.11.- 2.12. 2018)
Kurátori: Dagmar Kudoláni Srnenská a Roman Popelár
Vernisáž Trenčín: 18.10. 2018 /štvrtok/ o 18.00
Sprievodné podujatie: 18.10. 2018 /štvrtok/ o 16:00–diskusia s predsedom SVÚ Pavlom Kráľom Aktuálne otázky kultúry akrst knihy Čierne ovce umenia?