RÓLUNK

MAMSzE

     Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete huszonkilenc tagot összefogó szerveződésként kezdte meg tevékenységét. A megújult művészeti egyesület első, tehát bemutatkozónak minősíthető fellépése ez a komáromi Limes Galériában megrendezett kiállítás, amely természetesen nem jelentkezhet, és nem hathat a mindent elsöprő meglepetés erejével: e tárlaton a jól ismert, munkásságukat évtizedek óta, vagy a közelmúlt évei során Szlovákiában építő, jobbára az idősebb generációhoz és a középnemzedékhez sorolható magyar alkotók mutatják be a megújított művésztömörülés közösségét vállalva legújabb munkáikat. A megújult egyesület tagságát festők, grafikusok, szobrászok, iparművészek és építészek alkotják. A képző- és iparművészek termését vizsgálva – a globalizáció, a művészeti áramlatok korlátozatlan térnyerése, nemzetközivé lett jellege, a modernizmus rendkívül összetett, megannyi kifejezésformát, műteremtési aspirációt ötvöző-szintetizáló korában – nem fedezhetünk fel, és így nem is jelölhetünk meg valamifajta helyi jellegzetességeket, karakteresen e művészközösséget jellemző vonásokat, markáns stilisztikai vagy tartalmi összefogó jegyeket. Csupán azt regisztrálhatjuk, hogy technikai és anyagalkalmazási sokrétűség, műfaji változatosság, és a hagyományos műformák kultiválása, a klasszikus modernista műtárgyalakítási gyakorlat jellemzi az egyesület tagjainak munkálkodását.
    A figuratív nyelvezet éppúgy jelen van, mint a nonfiguratív megjelenítés, a valóságidézést és az elvonatkoztatást is éppúgy árnyalhatják az expresszív alkotói szándékok és nyomhagyások, mint a lírai-meditatív, bensőséges vallomások. Ha mégis valamilyen közös jegyet szeretnénk megjelölni, akkor az emlékszerűségről, a valóságidézés foszlékonyságáról és tünékenységéről, a dolgok megragadásának és felmutatásának eltökélt szándékáról kell elmélkednünk. A konkrétumok, a szigorú tárgyszerűségek, a határozott koncepciók világának megnyilvánulását az építészek jelenléte és fellépése garantálja: egyéni arculatú, fantáziadús, megvalósult és még csak tervekben létező produkcióik dokumentációja a szlovákiai magyar tervezők európai rangú építészeti munkásságáról adnak hírt.

MAGYAR ALKOTÓ MŰVÉSZEK SZLOVÁKIAI EGYESÜLETE

Vezetősége

  • Honlap szerkesztő: KOVÁCS CSONGA Anikó és MIGLINCZI Éva szerkesztő, művészeti író, e-mail: miglinczi@gmail.com 

          Helyszíne – címe: 945 01 Komárno, Potočná 28. (Slovakia)